SEZÓNA ZAČALA - OBJEDNEJTE SI PERGOLU, TERASU, ZAHRADNÍ ČI DĚTSKÝ DOMEK A UŽIJTE SI LÉTO NAPLNO!

Obchodní podmínky

Firma AZEL s.r.o. se zabývá výrobou ze dřeva a s ní souvisejícími pracemi. Náš web využívá soubory cookie, které jsou automaticky zpracovány webovým prohlížečem. Bez Vašeho souhlasu se s daty nijak nezachází, jde nám prvotně o prezentaci naší firmy. Vaše elektronická data nejsou nijak uchovávána, ani archivována.

 

Reklamační podmínky

Reklamaci dodaného zboží je nezbytné neprodleně ohlásit, nejpozději však do 3 dnů od doručení, po této lhůtě ji nelze přijmout. Uplatnit reklamaci u prodávajícího můžete následujícím způsobem:

-        písemně (doporučeným dopisem) na provozovnu firmy: AZEL s.r.o. Plzeňská 519, Kralovice 331 41;

-        elektronicky na emailovou adresu: tegit@seznam.cz

Do reklamace uveďte číslo objednávky, fotodokumentaci vady či poškození a vybraný způsob kompenzace (úprava ceny, výměna zboží at.). Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb bude reklamace vyřízena do 30 dnů od podání. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré inzerované zboží standardní záruční období 24 měsíců.

 

Vrácení zboží bez udání důvodu

Každý z našich zákazníků-nepodnikatelů má zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky, a to bez udání důvodu či jakékoliv sankce. Pokud se tak stane, máme jako dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Finanční obnos snížený o transportní náklady bude dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb navrácen do 30 dnů od podání. Postup vracení s námi vždy konzultujte telefonicky.

 

Ceník dopravy

Výše dopravy vychází z aktuálních cen pohonných hmot, a pro zjednodušení jsme ji rozdělili podle vzdálenosti od naší provozovny k zákazníkovi do tří cenových pásem následujícím způsobem:

1. pásmo: 0 - 50 km - 2 000 Kč

2. pásmo: 50 - 100 km - 4 000 Kč

3. pásmo: 100 - 150 km - 6 000 Kč

V případě dopravy nad 150 km nás prosím kontaktujte osobně a cenu za přepravu domluvíme individuálně.

 

Platební podmínky

V internetovém obchodě prodávajícího lze jako způsob platby v tuto chvíli zvolit pouze bankovní převod.

U bankovního převodu hradí cenu za zboží kupující po obdržení potvrzení objednávky, ne však dříve, než od prodávajícího obdrží vystavenou zálohovou fakturu obsahující všechny potřebné identifikátory k zadání platby za zboží (výše kupní ceny, číslo účtu, variabilní symbol). Na žádost kupujícího prodávající vystaví fakturu bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky. Tento způsob úhrady kupní ceny se považuje za zálohovou platbu na kupní cenu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, není prodávající povinen zboží doručit v původně plánovaný termín dodání, ale až po zaplacení zálohové faktury.

Dále berte na vědomí, že doba dodání se počítá od chvíle připsání peněz na účet prodávajícího, nikoliv však dříve.

Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak.

 

Ochrana osobních údajů

1. Zaškrtnutím souhlasu s VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

Zpět do obchodu